Om Porsche Stockholm InternalCars

Anläggningar inom Porsche Stockholm:

* testa bilar

* skapa VDN

* lägg ut bilar för trading

* skapa MB Certified och VDN

* skapa Volvo Selekt och VDN

 

Köpande handlare:

* lägg bud på Porsche Stockholms tradingbilar

 

 

Tjänsterna baseras på InternalCars Remarketing-system från InternalCars Europe AB - ni når oss på support@internalcars.com