Experternas tips: Så vinner du bilarna på Handlarbudet

** Kontakta Trading Support direkt via WhatsApp nu! **

Är det svårt att vinna budgivningen hos Handlarbudet? Nej, egentligen inte – det hävdar Mattias Falchi på Handlarbudets nya Tradinggrupp. Det är bara två enkla regler du måste hålla i minnet: var aktiv och buda inte för snålt!

Bristen på bilar i begagnathallen är stor hos många handlare, då nybilsleveranserna släpar efter på grund av komponentbrist. Den situationen kommer sannolikt inte att ändras under 2022.
Det innebär att begpriserna ligger fortsatt högt och konkurrensen om inbytesbilarna hårdnar.
Handlarbudet är motorbranschens egen marknadsplats. På InternalCars Handlarbudets portaler läggs det varje år ut över 10.000 fordon för handel mellan bilhandlare.
Men trots det stora flödet av begbilar upplever en del handlare att de har svårt att vinna budgivningen. Vilket förstås kan kännas frustrerande om man lagt ner tid och engagemang för att köpa hem en bil.


Realistiska bud

I februari introducerade Handlarbudet en ny funktion, Handlarbudet Tradinggrupp som aktivt ska jobba med Trading och TradingSupport. En grupp dedikerade till att hjälpa till och snabba upp processerna mellan säljare och köpare, där Mattias Falchi kommit in som ny tradingansvarig med en gedigen bakgrund från branschen.

Vilka är era bästa tips för att vinna budgivningen hos Handlarbudet?

”Först och främst måste man acceptera att bilhandeln har digitaliserats och blivit tajtare,” säger Karl Vilhelm Lundin. ”Marginalerna är inte lika stora längre, jämfört med för 5–10 år sedan.”

”Det första rådet är därför att göra en noggrann uppskattning av marknadsvärdet och lägga ett realistiskt bud,” fortsätter Karl Vilhelm. ”Det går inte att buda för försiktigt, då tappar du affären.”

Och sedan måste man förstå att tempot är högt,” berättar Mattias Falchi. ”Ska du vinna hem de mest intressanta bilarna måste man vara aktiv. En bil kan läggas upp på Handlarbudet och vara såld 10 minuter senare. Du måste vara snabb och ge ett attraktivt bud till säljaren.”


Använd BegTest Pro

Att köpa en bil digitalt – som man inte själv kan se eller prova – gör en del handlare osäkra. Risken finns att fordonet har skador eller fel som kräver åtgärder. Därför vill man ha lite ekonomisk säkerhetsmarginal och vågar inte buda allt för högt.
”Att vilja ha en marginal för oförutsedda utgifter är förståeligt,” säger Mattias Falchi. ”Om bilen bara genomgått ett expresstest eller självtest finns det kvar en viss osäkerhet.”
”Vår rekommendation är att alltid genomföra Handlarbudets fullskaliga test BegTest Pro. Då blir det mycket tryggare för köparen att lägga ett realistiskt bud.”
Förra året, 2021, firade InternalCars Handlarbudet sitt 10-årsjubileum. Samma år passerades även milstolparna 10.000 användare samt 1 miljon utförda begtester. I Sverige finns över 2.300 registrerade bilhandlare som köpande-, testande- eller säljande handlare hos Handlarbudet.


Fortsatt brist

Fjolåret präglades av pandemin och den halvledarbrist som gjorde att många biltillverkare fick leveransproblem. Bristen på nya bilar gjorde att intresset för begagnat ökade. Och därmed ökade även värdet på begagnade bilar.
Både Karl Vilhelm Lundin och Mattias Falchi på InternalCars Handlarbudet förutspådde att situationen skulle förbättras under sista kvartalet 2022. Nybilsleveranserna skulle återigen närma sig normal nivå.
Med den nya konflikten i Europa uppstår det ännu en gång flaskhalsar i leveranskedjan till bilindustrin. Viktiga komponenter och råvaror saknas. Produktionen stannar tidvis i många europeiska fabriker och problemen lär finnas kvar året ut. Kanske en bra bit in i 2023.
I den nya situation som uppstått gäller det att anpassa sig. Allt pekar mot att begagnatpriserna fortsätter att ligga relativt högt.
Siffrorna för begagnathandeln visar att försäljningen gått ner något under första månaderna av 2022. Men siffrorna visar också att det är de större bilhandlarna som håller tempot uppe med ett fortsatt högt flöde av inbytesbilar.
”Konkurrensen om de mest attraktiva begbilarna hårdnar, speciellt för de mindre handlarna,” säger Karl Vilhelm Lundin. ”Dessutom har det etablerats många nya bilhandlare i Sverige och alla slåss för sin del av kakan.”


Många köp = seriös

Försäljningen på Handlarbudet sker 7 dagar i veckan. Vilket är naturligt då ett inbytesförslag kan komma in på en lördag eller söndag och bilhandlaren snabbt vill sy ihop affären med kunden. Därför är det viktigt att vara aktiv på Handlarbudet.se och även ta sig tid på helgerna.
Men alla bilar som läggs ut på Handlarbudet säljs inte. Vilket kan ha flera naturliga förklaringar.
”Tittar man på en rullande 14-dagarsperiod så är det i snitt 60 procent av bilarna på Handlarbudet som också säljs där,” säger Mattias Falchi. ”Ibland blir buden för låga och då väljer kanske bilhandlaren att sälja i sin egen anläggning eller skicka iväg inbytet till en extern partner.”
Säljaren bestämmer alltid själv vem som ska få köpa bilen. I 95 procent av alla fall så är det högsta budet som vinner. Men ibland kan säljaren välja en köpare som genomfört många affärer, kanske flera hundra, framför den köpare som bara gjort några enstaka köp.
”Det handlar om trygghet,” säger Mattias Falchi. ”En frekvent köpare med flera hundra avslutade affärer känns mer seriös än den som bara gjort enstaka inköp. Vill du framstå som en seriös och trygg köpare ska du handla mycket bil, så enkelt är det.”


Export till Europa

De flesta bilar som läggs upp på Handlarbudet säljs snabbt. Men ibland går det trögt. Och det är då som Handlarbudets ”Trading & Support” kliver in för att få affären att gå i hamn.
”Ibland krävs det lite manuell handpåläggning för att få säljare och köpare att hitta en gemensam nivå,” berättar Mattias Falchi. ”En bil som inte sålts efter 48 timmar kan behöva vår hjälp och vi jobbar hela tiden proaktivt.”
Om en bil inte går att sälja till svenska bilhandlare så kan det finnas köpare i Europa som är intresserade. Valutakursen är just nu gynnsam för export av svenska begbilar, eftersom euron står ovanligt högt.
”Det är ganska vanligt att vi på Handlarbudet kan hitta köpare nere i Europa,” säger Mattias. ”Även om vinstmarginalen inte blir så hög är det bättre att bilen går iväg till en internationell kund än att den står kvar i beghallen i flera månader och bara tickar räntepengar.”
Karl Vilhelm Lundin, grundare av InternalCars Handlarbudet, får sista ordet:
”Ska du vinna hem bilarna på Handlarbudet måste du vara aktiv, seriös och så klart lägga det mest attraktiva budet,” avslutar Karl. ”Vill du inte buda onödigt högt direkt – och inte har tid att övervaka processen – kan du använda vår funktion ’Autobud’. Då höjs ditt bud uppåt i små steg till en förinställd maxgräns. Lycka till!”

Vid pennan: Pär Brandt, journalist, 2022-03-22

Om Handlarbudet

Handlarbudet drivs av företaget InternalCars - som utvecklar och driver digitala verktyg och affärssystem för att testa, bedöma, värdera, dokumentera och handla med begagnade bilar samt leasingbilar. Bland dessa finns marknadsledande BegTest Pro-verktyget och Handlarbudet.se, motorbranschens egen handelsplats. Närmare 200.000 fordon hanteras hos över 1.500 anläggningar över hela Sverige, varje år, med de digitala affärssystemen från InternalCars. Cirka 8.000 bilar säljs och köps mellan handlarna för ett årligt värde på över 1,6 miljarder kronor.

Idag är majoriteten av Sveriges större bilhandlare anslutna till InternalCars/Handlarbudet-plattformen. Bland dessa återfinns Hedin Bil, Din Bil, Upplands Motor,

Bilia Group, Volkswagen Sverige, Audi Sverige, Bavaria, Holmgrens Bil, Bra Bil, Möller Bil, Förenade Bil, Toyota Center Metro Gruppen, Motor Trend Toyota, Mercedes Stockholm, med flera.